Wczytuję dane...
Gwarancja i zwroty

Odstąpienie od umowy

//Wyciąg z regulaminu

5. Gwarancje

5.1. Wszystkie produkty znajdujące się w naszym sklepie internetowym objęte są gwarancją producenta, a dokładny czas obowiązywania gwarancji jest podany w opisach produktów.

5.2. Wobec konsumentów i przedsiębiorców uprzywilejowanych Sprzedający ponosi odpowiedzialność za zgodność towarów zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta. Wobec pozostałych klientów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego.

6. Odstąpienie od umowy

6.1. Kupujący może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, jednak w takim przypadku Sprzedający nie zwraca Kupującemu kosztów przesyłki.

6.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia odebrania przesyłki przez Kupującego lub upoważnioną przez niego osobę trzecią.

6.3. Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje, gdy na życzenie Kupujacego dokonano spersonalizowanego graweru, nie będącego grawerem producenta.

6.4. W przypadku odstąpienia od umowy, odstępujący ma obowiązek zwrócić Produkty, których dotyczy odstąpienie. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. Warunkiem odstąpienia od umowy jest posiadanie dokumentu zakupu.

6.5. Zwrotu należy dokonać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym osoba korzystająca z prawa do odstąpienia poinformowała F.H.U. Caspol o tym odstąpieniu. Nie przekazanie albo nie wysłanie przez Kupującego przedmiotu odstąpienia w powyższym terminie, zostanie uznane za rezygnację z prawa do odstąpienia.

6.6. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Kupujący może wysłać skan oświadczenia o odstąpieniu na adres mailowy sklepu: info@caspol.eu lub tradycyjną drogą pocztową. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się na dole strony.

6.7. Towar należy odesłać na własny koszt na adres korespondencyjny sklepu: F.H.U. Caspol, Bożena Ochap, ul. Gen. Andresa 1, 22-600 Tomaszów Lubelski z dopiskiem „Odstąpienie”. Nie odbieramy paczek wysłanych za pobraniem.

6.8. Sprzedający dokona zwrotu płatności na numer konta wskazany przez Kupującego, po otrzymaniu i weryfikacji przedmiotu odstąpienia, a najpóźniej w terminie 14 dni od jego otrzymania.

7. Reklamacje

7.1. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt własny na adres korespondencyjny F.H.U Caspol, ul.Andersa 1, 22-600 Tomaszów Lubelski, określając sposób realizacji zobowiązań sklepu.

7.2. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

7.3. Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

Załącznik:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy